zaterdag 17 maart 2018

een geslaagde zwerfvuilactie.

ook de beekvallei is gedaan

leuk ploegje bij dit weer.

er werd heel wat verzameld

en de koffie was welkom.